ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Illegale euforiserende stoffer og mundhulen

ABSTRACT 

Oversigtsartikel Dato: 27.09.2017

Det er velkendt, at et længerevarende og stort forbrug af legale euforiserende midler som alkohol og tobak kan have alvorlige konsekvenser for det almene og orale helbred. Tilsvarende kan et længerevarende brug og misbrug af illegale rusmidler som cannabis, amfetamin, kokain, ecstasy også være forbundet med betydelige helbredsmæssige problemer, herunder en øget risiko for at udvikle caries, tanderosion, marginal parodontitis, xerostomi, nedsat spytsekretion og bruksisme.

Ydermere er misbrug af illegale stoffer ofte kombineret med misbrug af legale stoffer, hvorved de negative helbredsmæssige konsekvenser forstærkes.

Cannabis er det mest anvendte illegale rusmiddel på verdensplan, og der er i de seneste år set en stigning i forbruget i Danmark, især hos unge under 25 år.

Nærværende artikel fokuserer på, hvorledes nogle af de mest almindeligt anvendte illegale rusmidler kan påvirke den orale sundhed.

It is well known that an extensive use and abuse of legal substances like alcohol and tobacco may have serious consequences for the general and oral health. Likewise, long-term use and abuse of illegal drugs like cannabis, amphetamine, cocaine and ecstasy may also be related to significant health problems, including increased risk of developing dental caries, dental erosion, periodontitis, xerostomia, salivary gland hypofunction and bruxism. Moreover, use and abuse of illegal drugs is often associated with abuse of legal drugs which aggravates the negative consequences for the health. Cannabis is the most commonly used illegal drug worldwide, and in Denmark, the use of cannabis has been increasing during the past few years, especially among adolescents and those adults below 25 years. The present paper focuses on how some of the most commonly abused illegal drugs can affect the oral health.

KLINISK RELEVANS
Brug og misbrug af legale og illegale euforiserende stoffer er udbredt i Danmark og kan påvirke tænder og mundslimhinden på forskellige måder, både direkte og indirekte (Tabel 1). Tandlæger skal være opmærksomme på, at et brug eller misbrug af euforiserende stoffer kan ligge til grund for orale symptomer og sygdomstilstande, der ikke kan forklares med sædvanlige årsager. Endvidere er det tandlægers opgave at informere patienter om potentielle orale skadevirkninger ved misbrug af euforiserende stoffer. Såfremt patienten har et stofmisbrug, kan man også henvise patienten til kommunens misbrugscenter med henblik på behandling af misbruget. 

Kommentarer

2 Kommentarer

Hej Anne Marie, Jeg skrev min kandidat opgave i cannabis indflydelse på caries i 2015/2016 og min konklusion var at der er ingen relation. Nu jeg i tvivl igen.
Kære Abdallah Hleihel Tak for din kommentar. Som anført indledningsvist i artiklen, er den viden vi har i dag om euforisende stoffers indvirkning på det hårde tandvæv og mundslimhinden baseret på empiriske observationer og case reports og i mindre grad på kliniske studier, idet der er en række udfordringer i forhold til at tilrettelægge og gennemføre regulære kliniske studier indenfor dette område. For så vidt angår brug af cannabis, så viser empiri og kliniske studier, at personer med regelmæssigt brug af cannabis har øget forekomst af caries (DS, decayed surfaces). Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det faktum, at der kan ses/påvises en sammenhæng ikke er det samme som at der er kausalitet. Således har mange (mis-)brugere af cannabis ofte et blandingsmisbrug og tillige en adfærd der kan kompromittere den orale sundhed, herunder øget indtagelse af sukkerholdige drikke og utilstrækkelig mundhygiejne, dvs. faktorer der hver især forklare den øgede cariesaktivitet, men ikke mindst er det som bekendt ofte summen af disse faktorer, der resulterer i den øgede cariesaktivitet. Endvidere kan TCH udløse xerostomi og kortvarig hyposalivation, og ved regelmæssig brug af cannabis, vil den gentagne påvirkning af spytsekretionen teoretisk set også bidrage til en øget risiko for udvikling af caries. De langsigtede ændringer på såvel spytflow som spyttets sammensætning kender vi endnu ikke. Samlet set forklarer dette også min forbeholdne formulering i artiklen i Tandlægebladet: ”Det er vist, at cariesforekomsten er høj hos cannabis-brugere, men den mest sandsynlige forklaring vurderes at være et højere sukkerindtag og en mindre optimal mundhygiejne end hos kontrolgruppen, foruden kortvarig hyposalivation udløst af TCH”. Med venlig hilsen Anne Marie Lynge Pedersen

Emner