ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Hver fjerde afviger i kontrolstatistikken

Knap hver fjerde tandlæge med ydernummer afviger i forhold til landsgennemsnittet. Formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen er ikke overrasket.

Illustration: Julie Asmussen

Hvis du afviger i kontrolstatistikken, er du langtfra den eneste. En ny beregning fra Tandlægeforeningen viser, at knap hver fjerde tandlæge med ydernummer afviger i forhold til landsgennemsnittet. 

Mens 7 % af klinikkerne afviger ved at ligge over 25 %-grænsen, så afviger 17 % ved at være under 25 %-grænsen. 

– Jeg er ikke overrasket over, at tallene er så høje. Man har jo sat afvigelsesgrænsen ned fra 40 % til 25 % i ét hug og under et år efter, at den nye overenskomst trådte i kraft. Set i det lys synes jeg faktisk, det er flot, at 75 % ligger inden for de 25 %, mener Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen. 

Formanden for klinikejerne afviser samtidig at kunne vurdere, om afvigelsesgrænsen er for lav. 

– Vi skal længere hen i overenskomstperioden for at kunne vurdere om en afvigegrænse på 25% giver mening. Der er formentlig stadig nogle tandlæger, der skal have de nationale kliniske retningslinjer endnu mere ind under huden, og som derfor på sigt ikke vil afvige. Men når det er sagt, er det også vigtigt at pointere, at der altid vil være tandlæger, der afviger, fordi ydelsesforbruget afhænger af patientsammensætningen. Så man kan sagtens overholde retningslinjerne og overenskomsten og så alligevel afvige, fastslår Torben Schønwaldt.  

Klinikker med færre end 300 patienter og klinikker med under 2.000 ydelser er undtaget for kontrol. 

Tdlnet.dk kan du læse mere om din kontrolstatistik i Tandlægeforeningens FAQ, og du kan også finde en miniguide til, hvordan du trækker din kontrolstatistik.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE