ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Få overblik:

Her er alle Tandlægebladets guides

Hvert nummer af Tandlægebladet indeholder en guide til en konkret behandling eller klinisk problemstilling. Her har vi samlet alle guides til dig, der vil have det store overblik.

Dato: 17.03.2021

Fem orale virusinfektioner: Sådan behandler du dem

Det sidste år har et bestemt virus totalt domineret mediebilledet. Men der er også andre virustyper, og en del af dem kan manifestere sig i og omkring mundhulen. I denne guide, der er baseret på et svensk faktablad, bliver karakteristika og behandlingsmuligheder gennemgået ved de fem hyppigst forekommende virusinfektioner, der giver orale forandringer. Læs hele guiden.

7 komplikationer ved implantatkirurgi: Så forebygger og håndterer du dem

Implantatindsættelse må generelt betragtes som et sikkert og rutinemæssigt indgreb med en særdeles god prognose. Men indimellem kan der opstå komplikationer, som i nogle tilfælde kan kompromittere behandlingen og i værste fald være livstruende. Denne guide, som er baseret på danske og svenske erfaringer, giver dig en oversigt over de komplikationer, der kan opstå i forbindelse med simpel implantatindsættelse (uden knogleopbygning), og hvad du kan gøre for at håndtere eller forebygge komplikationer. Læs hele guiden.

Tænder med horisontal rodfraktur: Få overblik over behandlingen i 7 trin

Horisonstale rodfrakturer udgør op mod 7 % af alle dentoalveolære traumer. De rammer især fortænder i overkæben. Denne guide, der er baseret på et svensk faktablad og en dansk traumeguide, giver dig i 7 trin overblik over, hvordan du kan behandle tænder med horisontal rodfraktur – lige fra de initiale behandlingsovervejelser til rodbehandling af det koronale fragment og til ekstraktion af tanden. Læs hele guiden.

Røntgenoptagelser ved tandtraumer: Hvornår - hvordan - hvor mange?

Røntgenoptagelser er vigtige redskaber i forbindelse med diagnostik, opfølgning og dokmentation af tand- og kæbetraumer. Men hvor mange optagelser er der brug for, og hvordan skal de tages? Og kan man nøjes med intraorale optagelser, eller skal der suppleres med panoramaoptagelser eller CBCT? Denne guide, som er baseret på danske og svenske publikationer, giver et overblik over de radiologiske aspekter ved dentale traumer. Læs hele guiden.

Her er den mest bæredygtige tandbørste

På verdensplan er sundhedssektoren ansvarlig for 5 % af CO2-udledningen, og i Storbritannien har man beregnet, at den nationale sundhedstjeneste (NHS) står for en fjerdedel af den offentlige sektors CO2 -aftryk. Engelske og irske forskere har på den baggrund foretaget en grundig analyse af bæredygtigheden af verdens måske mest udbredte redskab til sundhedspleje – tandbørsten. Se hvilken tandbørste, der er det mest bæredygtige valg. Læs hele guiden.

Odontogen sinuitis: Sådan bidrager du til diagnostik og behandling

Ca. hvert tiende tilfælde af sinuitis har sit udspring i mundhulen, og øre-næse-hals-lægen (ØNH-lægen) vil derfor ofte henvise patienten til egen tandlæge for udredning af, om der kan være en odontogen årsag til patientens sinuitis. Denne guide, som er baseret på svenske og danske erfaringer, viser, hvordan du bidrager til diagnostik og behandling af odontogen sinuitis. Læs hele guiden.

Mundtørhed og nedsat spytsekretion: Sådan hjælper du din patient

Mundtørhed og nedsat spytsekretion påvirker patienternes sundhed og livskvalitet, så der er god grund til at være opmærksom på xerostomi og hyposalivation. Denne guide, der er baseret på nyere skandinaviske oversigtsarbejder, giver gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, og hvad du kan gøre for at afhjælpe dine patienters mundtørhed. Læs hele guiden.

Osteomyelitis i kæberne: Det skal du vide

Osteomyelitis i kæberne hos børn og voksne er en forholdsvis sjælden, men alvorlig tilstand karakteriseret ved smerter, hævelse og i nogle tilfælde også sekvestrering af kæbeknoglen. I Danmark foregår behandlingen i hospitalsregi; men det er ofte praktiserende tandlæger og kommunalt ansatte tandlæger, der møder patienten først. Denne guide, som er baseret på danske og svenske oversigtsarbejder, gør dig lidt klogere på sygdommen og på, hvordan patienten behandles efter henvisningen.

Luksation af kæbeleddet: Det bør du vide

Kæbeledsluksation er en tilstand, som alle tandlæger har hørt om, men kun få har oplevet i klinikken. På en akutklinik med ca. 100.000 årlige besøg registrerede man kun 37 tilfælde i løbet af syv år. Alligevel er tandlæger nødt til at kende symptomerne og vide, hvordan man håndterer situationen. Denne guide er inspireret af et svensk faktablad og gennemarbejdet og revideret af danske eksperter. Læs hele guiden.

Det ved vi om interdental rengøring

En stor del af de vævsskader, vi behandler i daglig praksis, er forårsaget af biofilm i approksimalrummene. Vi bruger derfor også meget tid på at motivere og instruere patienterne til at opnå bedre interdental rengøring. Men en ny rapport, som er udarbejdet på Cochrane Institute, viser, at den tilgængelige viden om effekten af forskellige hjælpemidler til interdental rengøring ikke er så nagelfast, som man kunne forestille sig. Denne guide giver dig en oversigt over rapportens vigtigste resultater. Læs hele guiden.

 

Ekskavering til pulpaperforation: Overkapning eller ej i relation til caries

I denne guide er der fokus på en carieslæsion, hvor ekskavering er udført til pulpaperforation. For at træffe et korrekt behandlingsvalg skal carieslæsionens penetrationsdybde være diagnostisk afklaret og den pulpale diagnose skal være etableret. Der er to behandlingsprotokoller for overkapning: Pulpaeksponering er sket gennem sund eller ikke-cariøs dentin (klasse I) eller i relation til profund cariøs dentin/anden bakteriel kontamineringsgrund (klasse II). De nedenstående kliniske retningslinjer bygger særligt på resultater fra et dansk­svensk multicenterstudie omkring behandling af profund caries. Læs hele guiden.

Få svar på syv centrale spørgsmål: Tandunderstøttet brobehandling til patienter med omfattende tandtab

Skal der fremstilles én sammenhængende brokonstruktion eller flere mindre broer? Og hvor mange støttetænder bør der være, og hvad er egentlig prognosen for brobehandling? Få svar på syv centrale spørgsmål om brobehandling i denne guide, som er baseret på et svensk fakta blad samt anbefalinger fra de to danske tandlægeskoler. Læs hele guiden.

Biopsi i mundhulen i 5 trin: Sådan gør du

Alle tandlæger får på et tidspunkt brug for at understøtte en klinisk diagnose med en histologisk undersøgelse. Det indebærer, at der skal tages en biopsi; men de færreste gør det så ofte, at indgrebet bliver en rutinesag. Denne guide giver dig gode råd om, hvornår og hvordan du skal tage biopsi, og hvordan du skal fremsende den til histologisk vurdering. Guiden er baseret på et svensk faktablad, men er tilpasset danske forhold. Læs hele guiden.

Gummihandsker og gummihandskeallergi: Få svar på 12 vigtige spørgsmål

COVID-19-pandemien har skabt meget opmærksomhed omkring mundbind. Man bør dog ikke glemme, at gummihandsker også er et vigtigt værnemiddel, både i den aktuelle situation, men også når det igen bliver hverdag på klinikkerne. Denne guide repeterer gældende danske retningslinjer og fokuserer også på allergiproblemer i forbindelse med brug af gummihandsker. Læs hele guiden.

Selektiv og ikke-selektiv cariesekskavering: Sådan undgår du pulpaperforation

Succesfuld ekskavering uden pulpaeksponering indebærer, at man bibeholder en intakt biologisk hårdtvævsbarriere mod pulpa, og at man har gode muligheder for at undgå en "irreversibel pulpitis". I denne guide kan du blive klogere på, hvordan du undgår pulpaperforation ved selektiv og ikke-selektiv cariesekskavering. Læs hele guiden.

Manuel eller elektrisk tandbørste? Sådan rådgiver du på evidensbaseret grundlag

Skal du anbefale din patient en elektrisk tandbørste? Og hvad er bedst til patienter med parodontitis? Få overblik over, hvad forskningen konkluderer, så du kan rådgive dine patienter på et evidensbaseret grundlag. Guiden er baseret på et svensk faktablad, der gennemgår en række kliniske studier vedrørende forskellige tandbørstetypers evne til at fjerne plak og reducere gingivitis. Læs hele guiden.

4 gode råd: Sådan undgår du komplikationer efter implantatbehandling

Hvordan minimerer du risikoen for komplikationer efter implantatbehandling? Og hvordan forebygger du bedst muligt peri-implantitis? Det har en række førende forskere givet deres bud på i det seneste nummer af tidsskriftet Periodontology 2000. Tandlægebladet har samlet de vigtigste tips fra artiklen i denne guide og suppleret med viden fra Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Læs hele guiden.

Sådan træffer du den svære beslutning: Revision, operation, ekstraktion – eller observation?

Det kan være svært at beslutte en rodbehandlet tands videre skæbne. Skal rodbehandlingen revideres, skal der et kirurgisk indgreb til, skal tanden ekstraheres, eller kan du nøjes med at informere patienten og observere tilstanden? Denne guide hjælper dig i beslutningsprocessen. Guiden er baseret på to svenske faktablade samt anbefalinger fra de to tandlægeskoler i Danmark. Læs hele guiden.

Intern blegning af misfarvede, rodbehandlede tænder

I de fleste tilfælde kan man undgå misfarvning efter endodontisk behandling ved omhyggelig mekanisk og kemisk udrensning af rodkanalsystemet. Men sker det alligevel, er intern blegning et godt, minimalt invasivt og billigt alternativ til behandling med krone eller facade. Læs mere om intern blegning i denne guide, der er baseret på erfaringer fra Danmark, Norge og Sverige. Læs hele guiden.

Det skal du vide om oral cancer

Planocellulært karcinom udviklet fra overfladeepitelet udgør 80-90 % af intraorale cancere og langt de fleste prolabiecancere. Derudover forekommer adenokarcinomer, som er udviklet fra spytkirtelvæv i de små spytkirtler, lymfomer, sarkomer (fx osteosarkom i knoglen) samt andre meget sjældne cancertyper. I alt omkring 400 årligt. Guiden refererer til planocellulært karcinom i mundslimhinde og prolabium. Læs hele guiden.

Det skal du vide om snorken og søvnapnø

Både snorken og søvnapnø kan være meget generende - både for personen selv men også for en partner. Men der er hjælp at hente. I klinikken vil du møde mange af de udiagnosticerede patienter, og du kan bidrage til både udredning og behandling. Læs hvordan i denne guide, der er baseret på to svenske faktablade. Læs hele guiden.

Hvilken type tandrodsrensning skal du vælge?

Den klassiske, den kemiske eller måske den højteknologiske? Få overblik over nogle af de bedst dokumenterede metoder til tandrodsrensning og se, hvor mange stjerner de henter hjem. Guiden er baseret på et svensk faktablad og Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, mens vurderingerne er fra den svenske nationale kliniske retningslinje. Læs hele guiden.

Sådan opdager du sagittale afvigelser i tide

Opdager du behandlingskrævende okklusionsafvigelser i tide, så kan patienten blive henvist til udredning og behandling hos en specialtandlæge. Få genopfrisket din viden om sagittale afvigelser i denne guide, der er baseret på et svensk faktablad. Læs hele guiden.

Bliv klog på 6 midler  til desinfektion til endodontisk behandling

Desinfektionsmidler er toksiske – det er derfor, de virker. Derfor er det vigtigt, at du har overblik over, hvordan midlerne fungerer, og hvad du skal være opmærksom på. Læs med her, hvor vi gennemgår seks forskellige desinfektionsmidler til endodontisk behandling. Guiden er baseret på et faktablad af den estimerede svenske mikrobiolog og professor Gunnar Dahlén. Læs hele guiden.

Dybt bid for dummies

I Danmark bliver behandlingen af okklusionsafvigelser varetaget af dygtige specialtandlæger. Men alle tandlæger, der arbejder i både børne- og voksentandplejen, har ansvar for at opdage behandlingskrævende tilstande og sørge for, at patienterne bliver henvist til nærmere udredning og behandling hos specialtandlægerne. I denne guide, der er baseret på et svensk faktablad, kan du opfriske de vigtigste fakta om dybt bid. Læs hele guiden.

Hvilken røntgenundersøgelse skal du bruge ved ansigtssmerter?

De hyppigste årsager til smerte i ansigtsregionen er inflammationer i pulpa og kæber samt temporo-mandibulær dysfunktion (TMD). Når du skal finde årsagerne til din patients smerter, kan du supplere anamnesen og den kliniske undersøgelse med en røntgen-undersøgelse. Husk at røntgenundersøgelse altid skal være baseret på kliniske fund, og at der skal foreligge en klar og velbegrundet indikation. Men hvilken type røntgenundersøgelse skal du bruge? Bliv klogere i denne guide, der er baseret på et svensk faktablad. Læs hele guiden.

Gradvis ekskavering – sådan gør du

Gradvis ekskavering er langt mere skånsom og medfører færre læsioner på pulpa end den traditionelle færdigekskavering, der bliver udført ad én omgang. Bliv klogere på indikation og fremgangsmåde i denne guide, der er baseret på et svensk faktablad samt tidligere artikler og guides i Tandlægebladet. Læs hele guiden.

Parodontalkirurgi – hvorfor, hvornår, hvordan?

I de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med, er parodontalkirurgi en behandlingsform, som bliver udført af specialtandlæger med en længere postgraduat uddannelse bag sig. I Danmark har vi imidlertid af historiske grunde ingen specialistuddannelse i parodontologi, men til gengæld prøver danske tandlægestuderende kræfter med parodontalkirurgiske indgreb allerede under grunduddannelsen. Denne guide giver dig mulighed for at genopfriske din viden om parodontalkirurgi – og måske også lyst til at udføre indgrebene. Læs hele guiden.

Sådan beslutter du, om koronektomi er den rette behandling

Koronektomi kan være et godt alternativ til konventionel amotion af tredjemolarer i underkæben, hvis man skal opretholde tandens vitalitet og immobilitet. Koronektomi er sammensat af det latinske ord corona, som betyder krone, og det græske ord tomein, der betyder at skære, og metoden består netop i at fjerne kronen på visdomstanden og efterlade rodkomponenten i knoglen. Men hvornår er koronektomi den rette behandling, og hvad skal du være særligt opmærksom på? Læs hele guiden.

Det skal du vide om en vital pulpa

Der er ingen tvivl om, at en sund tand er en tand med en vital pulpa. Men er en vital pulpa det samme som en sund pulpa? Få svaret i denne guide, hvor du også kan blive klogere på, hvordan du kan behandle patologiske tilstande i en vital pulpa. Guiden er baseret på et svensk faktablad samt tidligere artikler og guides i Tandlægebladet. Læs hele guiden.

Pulpotomi som akut behandling

Få genopfrisket fremgangsmåden ved pulpotomi i denne guide, som er baseret på et svensk faktablad samt på to nyere undersøgelser, som tidligere har været omtalt i Tandlægebladet. Læs hele guiden.

25 trin til behandling af cervikal resorption

Få indblik i cervikale resorptionsforløb i denne 25 trins guide, som er baseret på en kasuistik. Læs hele guiden.

Det skal du vide om smerter i kæbeleddet

Studier viser, at hver 10. har kroniske kæbeledssmerter, og op imod 16 % angiver, at de har haft ondt i kæbeleddene inden for den seneste måned. De fleste formentlig med betydelig nedsat livskvalitet som følge. Få overblik over udredning og behandling af kæbeledssmerter i denne guide, som er baseret på et svensk faktablad. Læs hele guiden.

Sådan behandler du alvorligt tandslid

Flere og flere patienter får konstateret alvorligt tandslid, og det giver nye udfordringer ude på klinikkerne. Ny europæisk konsensusrapport giver guidelines for behandling af svært tandslid – få overblik over rapportens anbefalinger i denne guide. Læs hele guiden.

Det skal du vide om oral candiose

Hvorfor udvikler patienter candidose, hvordan diagnosticeres det, og hvilken behandling er der evidens for? Få svarene i denne guide om oral candidose. Læs hele guiden.

10 kliniske tips til optimal lyshærdning

Læs, hvordan du sikrer en optimal lyshærdning med disse 10 kliniske tips. Læs hele guiden.

Hold øje med pigmenteringer i mundslimhinden - de kan være maligne

Pigmenterede forandringer i mundslimhinden kan være tegn på almensygdomme, der kræver nærmere udredning. I værste fald kan det også være en malign tilstand som fx malignt melanom, der har dårlig prognose. Her er faresignalerne, du bør kende. Læs hele guiden.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE