ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Har Tandlægeforeningen sovet i timen?

Medlemmer retter kritik mod Tandlægeforeningen og påpeger, at foreningen har sovet i timen i sagen om kædernes indtog. Formand Freddie Sloth-Lisbjerg svarer på kritikken.

Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg
KÆDEREAKTON.
Tandlægeforeningen skal ikke bruge kræfterne på at kæmpe imod kæderne. Det påpeger foreningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg, og understreger, at foreningens opgave er at sikre, at tandlægefaglighed også fremover kommer til at styre behandlingsvalget på de danske tandklinikker.
Tekst: Trine Ganer / Foto: Lizette Kabré

I Tandlægebladets undersøgelse af medlemmernes holdning til kæderne kritiserer flere af respondenterne foreningens ageren eller i nogles øjne mangel på samme i forhold til kædernes indtog i den danske tandlægebranche. Nogle mener, at foreningen burde kæmpe mere aktivt imod kæderne, andre at Tandlægeforeningen er for negativt stemt. Tandlægebladet har bedt formand Freddie Sloth-Lisbjerg forholde sig til kritikken.

1. Hvorfor arbejder Tandlæge-foreningen ikke mere aktivt imod kæderne?
Jeg deler mange af mine kollegaers bekymring over den tendens til kommercialisering, der sker i vores branche i øjeblikket. Men jeg mener også, at vi er nødt til at se i øjnene, at kæderne er kommet for at blive, om man synes om dem eller ej. Derfor skal vi ikke bruge kræfterne på at kæmpe imod kæderne, men på at sikre, at tandlægefaglighed også fremover kommer til at styre behandlingsvalget på de danske tandklinikker – i kæde eller ej. Og så skal man jo i øvrigt huske, at hvis der ikke var nogen tandlæger, der syntes, at det var interessant at sælge til kæderne, ville kæderne jo ikke eksistere på det danske marked. Det er med andre ord aktører inden for vores eget fag, der driver udviklingen. Og jeg er formand for alle tandlæger – også dem, der sælger til en kæde. Jeg ser det ikke som min eller Tandlægeforeningens rolle at tage afstand fra dem. De er medlemmer som alle andre.

Læs også: "Flertal af tandlæger bekymret over kæderne

2. Hvorfor har Tandlægeforeningen som udgangspunkt været negativt stemt over for kæderne?
– Der er i TF en naturlig bekymring for, om vi som branche kan holde fast i fagligheden, når eksterne investorer får indflydelse på driften af klinikkerne. Og udviklingen kører i øjeblikket som et lyntog i ekspresfart. Vi har haft behov for at finde vores ben i spørgsmålet. Den proces er stadig i gang, og vi kommer videre med den i de kommende måneder, når den interne arbejdsgruppe vedr. ejerskab arbejder i dybden med en række spørgsmål om de nye tider, hvor både klassiske klinikker og kæder kommer til at være hverdag. Arbejdsgruppen vil bl.a. fokusere på, hvordan vi sikrer, at fagligheden og patienternes tillid bevares, når 49 % af klinikken ejes af ikke-tandlæger. Gruppen vil desuden skulle komme med bud på, hvordan vi undgår politisk tvivl om, at tandlægen er gatekeeperen i diagnostikken. Endvidere skal gruppen se på, hvordan vi sikrer kombinationen af faglighed og god indtjening, så tandlæger også i fremtiden har gode arbejdsforhold.

3. Tandlægeforeningen har sovet i timen, oplever nogle medlemmer. Hvad siger du til det?
Den køber jeg simpelthen ikke. Vi har igennem flere år arbejdet målrettet på at sikre, at det er tandlæger, der skal eje tandklinikker, til trods for politisk pres for mere fri konkurrence fra skiftende regeringer uanset partifarve. Allerede tilbage i 2013 holdt jeg fx møder med partiernes sundhedspolitiske og erhvervspolitiske ordførere, hvor jeg fremførte vores synspunkter.

4. Hvorfor er Tandlægeforeningen ikke mere på banen med rådgivning til de klinikejere, der overvejer at sælge til en kæde?
Der er så mange individuelle forhold, der gør sig gældende, når man skal tage stilling til, om man skal sælge sin klinik til en kæde, at Tandlægeforeningen ikke har kompetencer til at rådgive den enkelte individuelt. Hvis du står overfor at træffe så stor en beslutning, som det er at sælge en del af din klinik til en kæde, må du i samråd med professionelle rådgivere selv sætte dig ind i, hvad du skriver under på.

5. Hvorfor gør Tandlæge-foreningen ikke noget i forhold til de kædekontrakter, som enhver jo ved, undergraver ejerskabs-bestemmelserne vedr. at tand-lægen skal eje 51 %?
– Jeg hører også de her rygter, og vi har et stort problem, hvis der ageres imod ånden i overenskomsten. Derfor har vi fået indført en tro og love-erklæring på, at man reelt overholder overenskomstens ejerskabsbestemmelse, som man skriver under på, når man får tildelt ydernummer. Hvis vi skal sætte mere konkret ind, er det dog nødvendigt, at nogen er villig til at lægge deres kontrakt frem. Og det har desværre ikke været muligt at få nogen til det. Hvis Tandlægeforeningen skal være troværdig, kan vi ikke agere på basis af von hørensagen. Men det er klart, at det er et problem, hvis det foregår, og det vil også være én af de ting, som arbejdsgruppen vedr. ejerskab kommer til at se på, hvordan vi kan håndtere.

 

Læs også: 
"Generationstyveriet er i fuld gang

"Jeg frygter, hvad der sker, når kæderne sælges videre

"Hvad bliver der af den offentlige debat

"Jeg forstår ikke frygten for kæderne

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE