ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Gode langtidsresultater ved gradvis ekskavering

Det er bedre at foretage gradvis ekskavering end at fortsætte ekskaveringen til den bitre ende. Det viser nyt dansk studie.

DENTIN.
Efterladt carieret dentin (5+12) efter seks måneder. På det næste billede er det efterladte carierede væv fjernet med en håndekskavator.

Når man behandler profund caries hos voksne patienter, er det bedre at foretage gradvis ekskavering end at fortsætte ekskaveringen til den bitre ende. Det er et af resultaterne af en randomiseret patientblindet multicenterundersøgelse, som forskere fra de odontologiske institutter ved universiteterne i København, Aarhus, Malmö og Stockholm har gennemført.

I undersøgelsen indgik 314 voksne patienter, som radiologisk bedømt havde caries tre fjerdedele ind i dentinen, men med klar afgrænsning til pulpa. Én gruppe patienter fik foretaget gradvis ekskavering i to seancer med 8-12 uger imellem, mens en anden gruppe fik udført nonselektiv ekskavering i én seance.

239 af patienterne kunne undersøges igen fem år senere, og på det tidspunkt opfyldte 60,2 % af tænderne med gradvis ekskavering kriterierne for succes, idet de stadig havde vital pulpa uden periapikal opklaring. I gruppen med nonselektiv ekskavering var succesraten derimod kun 46,3 % (P = 0,031). Chancen for succes var mindre, hvis patienten var > 50 år, og hvis der havde været smerter fra tanden inden behandlingen.

 

Kilde: Bjørndal L, Fransson H, Bruun G, Markvart M, Kjældgaard M, Näsman P, Hedenbjörk-Lager A, Dige I, Thordrup M. Randomized clinical trials
on deep carious lesions: 5-year follow-up. J Dent Res 2017;96:747-53.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE