ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Flere tandlæger klager over kollegaer

Antallet af tandlæger, der klager over kollegaer, der markedsfører sig i strid med Tandlægeoverenskomsten, er stigende. Et udtryk for en tiltagende frustration, siger tandlæge.

En gratis forundersøgelse. Eller en samlet pakke med undersøgelse, tandrensning og røntgen til reduceret pris.

Antallet af tandlæger, der klager over kollegaer, der markedsfører sig i strid med Tandlægeoverenskomsten, er i stigning. Det viser en rundringning, som Tandlægebladet har lavet, til Tandlægeforeningens regionsformænd, som modtager klagerne. Fire ud af fem melder om en stigning, men understreger også, at det stadigvæk er små tal, der er tale om. 

- Vi oplever en klar stigning, og jeg forventer, det vil fortsætte med at stige. Det er et fænomen, som er kommet i kølvandet på de sociale medier som Facebook og de såkaldte tilbudssites, mener Majbritt Jensen, som er regionsformand i Region Nord.  

I Region Midt oplever regionsformand Lars Rasch, at stigningen i klagerne er et udtryk for en voksende frustration blandt tandlæger over kollegaer, der ikke overholder ”reglerne”.

- Det provokerer tandlægerne, at der er kollegaer, der ikke overholder reglerne for at lokke nye patienter til. Der er en tiltagende frustration over, at det bare bliver ved og ved, siger han.

Undergraver Tandlægeoverenskomsten
I Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg ser man også med bekymring på, at tandlæger ikke overholder bestemmelserne i overenskomsten, når de markedsfører sig, og formanden for udvalget kalder tendensen for ”undergravende”.

- Vi bruger en del politisk krudt på at argumentere for, at priserne skal matche virkeligheden, og det er svært at fastholde det argument, når tandlægerne tilbyder ydelser til reduceret pris eller endda gratis, mener Susanne Kleist.

Langt de fleste tandlæger er dog lydhøre, når de bliver kontaktet af regionsformændene til en ”kammeratlig samtale”, men til gengæld er der også nogle, der er fuldstændig ligeglade, fortæller flere formænd.

- 90 % reagerer positivt, når jeg kontakter dem, og de ændrer deres markedsføring og giver udtryk for, at de ikke har været opmærksomme på, at det var i strid med overenskomsten. Men der er også en lille gruppe, der er helt ligeglade, fortæller Majbritt Jensen og tilføjer, at hun mener, at oplysning er vejen frem.

Sådan er reglerne

I 2014 fastslog Landssamarbejdsudvalget for tandlægehjælp (LSU), at ydelser, der er prisfastsat i Tandlægeoverenskomsten, ikke kan tilbydes til en anden pris end aftalt i Tandlægeoverenskomsten.

Derudover understregede de også, at det ikke er tilladt at udføre overenskomstaftalte ydelser under et andet navn for dermed at opnå fri prisdannelse.

Hvis tandlæger gentagne gange laver overenskomststridig markedsføring, er sanktionsmulighederne: advarsel ved første overtrædelse, bod næste gang, og ultimativt kan LSU inddrage tandlægens ydernummer.

Kilder: Tdlnet.dk

Kommentarer

1 Kommentarer

test kommentar
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE