ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Demente patienter:

Fem gode råd

Patienter med demens kan være en udfordring for hele personalet, da de typisk kræver mere tålmodighed, tid og ro. Derfor er det vigtigt, at I på klinikken er ordentlig klædt på til at varetage og håndtere denne patientgruppe. Her får du fem gode råd fra tandlæge og ph.d. Birita Ellefsen. 

Foto: Shutterstock

Det estimeres, at op mod 90.000 danskere fra 60 år og opefter har demens.

Demens viser sig bl.a. ved hukommelsesproblemer, nedsat orienteringsevne, svigtende genkendelse og dårligere sprogfunktion, men også ved neuropsykiatriske symptomer såsom depression og adfærdsforstyrrelser.

Symptomerne påvirker patientens funktions- og kooperationsevne og dermed også evnen til at varetage egen mundpleje. Som tandlæge kan det være en udfordring at stå over for denne gruppe patienter, og det er derfor vigtigt, at klinikkens personale er klædt på til at varetage og håndtere patienter med demens.

Få fem gode råd fra Birita Ellefsen, tandlæge, ph.d.

1Tilegn dig viden om demenssygdomme. Jo mere du og klinikkens øvrige medarbejdere ved om sygdommene, jo bedre rustet er I. I kan bl.a. hente viden hos Nationalt Videnscenter for Demens.

2. Sørg for at etablere rolige og genkendelige rammer. Kraftige sansestimuli som lyd, lys og lugt kan påvirke patienten. Læg evt. behandlingen på tidspunkter, hvor der normalt er mere roligt på klinikken. Lad om muligt det samme personale tage imod og være omkring patienten fra gang til gang.

3Inddrag pårørende hvis muligt. De kan hjælpe til med at skabe trygge rammer, modtage vigtig information og at overholde aftaler. Når der er behov for det, kan de måske overtales til at hjælpe med mundhygiejnen.

4Information til patienten skal leveres som enkelte, korte beskeder. Patienten kan have sværere ved at forstå, hvad du siger, men vil lettere kunne læse dit kropssprog. Så hold dig i øjenhøjde foran patienten og søg accept gennem øjenkontakt.

5Tag en helstatus af patientens tænder tidligt i forløbet, indkald med korte intervaller, indsæt intensiv forebyggelse, og opdater behandlingsplanen fra gang til gang. Vær forberedt på, at patienten på et tidspunkt bør overgå til omsorgstandplejen.
 

Kilde: Birita Ellefsen, tandlæge, ph.d., Afdelingen for arbejdsme- dicin og Folkesundhed, Færøernes Sygehusvæsen.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE