ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Dansk forskningsnyt:

Familiære anamnese er vigtig i udredningen af tandsygdomme

Foto: Shutterstock

HVAD ER DTR?
DTR hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet i Odense, er et af verdens største og ældste tvillingregistre. DTR blev grundlagt i 1953 og rummer oplysninger om ca. 86.000 tvillingpar, som er født i Danmark siden 1870. DTR benyttes af forskere fra hele verden, og inden for de seneste to år er der bl.a. publiceret undersøgelser om så forskellige forhold som brystcancer, lungecancer, hjernetumorer, skizofreni, psoriasis, epilepsi, postoperativ kognitiv dysfunktion og religiøsitet.

WWW

En af de seneste publikationer fra Det Danske Tvillingregister (DTR) handler om tab af tænder. Undersøgelsen omfattede 2.315 monozygote og 2.967 dizygote tvillingpar i alderen 40-100 år. Der indgik kun dizygote tvillingpar, som var af samme køn.

Alle personer blev ved strukturerede interviews udspurgt om, hvor mange egne tænder de havde i munden. 23 % af deltagerne var tandløse, mens 53 % havde mindst 20 egne tænder. Korrelationskoefficienten for antal tænder var 0,56 hos dizygote og 0,38 hos monozygote.

Den efterfølgende statistiske analyse afslørede, at genetiske faktorer kunne forklare 36 % af variationen i antallet af tænder, mens fælles miljøfaktorer for de to tvillinger kunne forklare 20 % og individuelle miljøfaktorer 44 %.

Med andre ord stod arv og opvækstmiljø for mere end halvdelen af variationen, og forfatterne konkluderer derfor, at den familiære anamnese er et væsentligt led i udredningen af tandsygdomme.

Kurushima Y, Silventoinen K, Dokkedal U, Skytthe A, Mucci LA, Christensen K, Hjelmborg JvB. Heritability of the number of teeth in middle-aged and older Danish twins. J Dent Res 2017;96:1513-7.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE