ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Du kan fejlagtigt blive involveret i klagesager

Patienternes indgang til klagesystemet betyder, at de utilsigtet kan involvere en udenforstående tandlæge i en klagesag. Og det fremmer hverken retsfølelsen eller patientsikkerheden. Det mener Tandlægeforeningen, som derfor har bedt Styrelsen for Patientklager om at løse problemet.

Tekst: Mette Wallach / Illustration: Mikkel Henssel

To tandlægekollegaer med hver deres ydernummer deler klinik. Men en dag klager en patient over den ene tandlæge. Problemet er, at patienten fejlagtigt har trykket på ”styrelsessag” i stedet for ”disciplinærnævnssag” på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside. Dermed går klagen på klinikken og ikke den enkelte behandler. Og tandlægen uden klage er ufrivilligt involveret i en klagesag.

Sådan ser alt for mange henvendelser til Tandlægeforeningen ud, ifølge Ole Marker, der er chef for efteruddannelsen i Tandlægeforeningen.

Det er jo klart, at det ikke fremmer retsfølelsen

susanne kleist, formand for tandlægeforeningen

Fremmer ikke tandlægernes tillid
Og det duer ikke, mener Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen:

– Når man som tandlæge kan blive indblandet i en klagesag uden overhovedet at have noget med klagen at gøre, så er der noget galt, siger hun og kan godt forstå, at nogle medlemmer mister tillid til systemet:

– Det er jo klart, at det ikke fremmer retsfølelsen, siger hun.

De brodne kar kan slippe
Men det går også ud over patientsikkerheden, mener Susanne Kleist.

For i en styrelsessag kan de tandlæger, der klages over, gemme sig bag klinikken.

– Og dermed får Styrelsen for Patientsikkerhed jo ikke fanget de få brodne kar, der er, siger hun og fortæller, at Tandlægeforeningen nu er i dialog med Styrelsen for Patientklager omkring problemet.

Enkelt at løse problemet
Ifølge Ole Marker, som netop sidder med den slags henvendelser, kan problemet løses ret enkelt:

– Det vil sådan set bare kræve, at Styrelsen for Patientklager via deres hjemmeside informerer patienterne mere om de to forskellige klagetyper, og at styrelsen foretager en ekstra vurdering af klagen i den indledende sagsbehandling for at sikre, at patienten har valgt den rigtige klagevej, siger han.

Det kan vi ikke gøre noget ved
Men Styrelsen for Patientklager kan ikke gøre noget ved problemet:

– Styrelsen kan ikke afgøre, om en sag skal behandles som en styrelsessag eller disciplinærsag. Det er ifølge klagelovgivningen kun klager, der kan bestemme, hvordan en klagesag skal behandles, siger direktør for Styrelsen for Patientklager, Lizzi K. Jakobsen, der dog gerne vil arbejde for mere information om de to klagespor på stpk.dk.

Klage skal lære, ikke straffe
Hun har forståelse for, at det fra en tandlæges side kan virke uhensigtsmæssigt, hvis hele klinikken bliver involveret i en klage over en behandling, alene fordi man deler klinikadresse.

– Men det er vigtigt at understrege, at afgørelser i styrelsessager altid kun offentliggøres i anonymiseret form, siger hun og mener, at netop styrelsessager, hvor der ikke peges fingre af den enkelte sundhedsperson, skal understøtte tanken om, at klagesager skal fordre læring frem for straf.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE