ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Guide:

Det skal du vide om oral candidose

Hvorfor udvikler patienter candidose, hvordan diagnosticeres det, og hvilken behandling er der evidens for? Få svarene i denne guide om oral candidose.

Klinisk foto af erytematøs candidose.
Tekst: Tandlæge, dr. odont. Bjarne Klausen / Foto: VENLIGST UDLÅNT AF LARS GRUNDSTRÖM

 

Derfor udvikles candidose

 

Generelle faktorer

 • Strålebehandling
 • Svækket almentilstand
 • Dårlig ernæringstilstand
 • Antibiotikabehandling
 • Hæmatologiske sygdomme
 • Dårligt kontrolleret diabetes
 • Generel immunsuppression
 • Farmakologis
  • Cytostatika
  • Kortikosteroider og andre immunmodulerende
   farmaka
 • Patologisk
 • HIV og andre immundefektsygdomme

 

Lokale faktorer

 • Lokalbehandling med kortikosteroider og andre immunmodulerende farmaka.
 • Rygning.
 • Dårlig protesehygiejne.
 • Mundtørhed.

 

Kliniske fotos

 ​
 

 

 

 

Pseudomembranøs candidose

 

 

 

 

 

Erytematøs candidose

   

 

 

 

 

Erytematøs candidose

 

Sådan diagnosticeres candidose

 

Oral candidose kan diagnosticeres ved hjælp af:

 • Skrab fra den inficerede overflade, som sendes til dyrkning på et mikrobiologisk laboratorium
 • Biopsitagning fra det inficerede område
 • Men i de fleste tilfælde kan diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse sammenholdt med anamnestiske oplysninger.

 

Det kliniske billede kan variere betydeligt:

 • Pseudomembranøs candidose
 • Hvide belægninger, som kan skrabes af og dækker en erytematøs overflade, der let bløder.
 • Erytematøs candidose
 • Ingen afskrabelige belægninger. På tungen kan forekomme dekeratiniserede/ depapillerede områder.
 • Kronisk hyperplastisk candidose (Kronisk plaklignende candidose).
 • Hvide, uafskrabelige, homogene eller nodulære læsioner.
 • Kan forekomme overalt i mundhulen, men ses hyppigst i kommissuren, især hos rygere.

Pseudomembranøs candidose kan diagnosticeres ud fra sit kliniske udseende, mens erytematøs og kronisk hyperplastisk candidose ikke med sikkerhed kan skelnes fra kliniske manifestationer af andre mundslimhindelidelser, fx erytematøs oral lichen planus og leukoplaki.

 

Sådan behandles candidose

 • Find de bagvedliggende årsager til læsionen.
 • Eliminer lokale eller generelle prædisponerende faktorer, hvis dette er muligt.

 • Antimykotisk behandling:

I Danmark anbefales lokalbehandling med Nystatin (100.000 IE sukkerfrit) som førstevalg til behandling af oral candidose eller cheilitis angularis. Produktet skal appliceres 4 x/dag i mindst 1-2 uger (akut infektion) og ofte i 4-6 uger ved kroniske tilstande. Der er ingen kendte interaktioner med Nystatin.
 

Hvis der er problemer med compliance, kan man i stedet ordinere systemisk behandling med Fluconazol 50-100 mg, som doseres 1 x/dag og derfor er nemt for patienten eller hjælpepersonalet at administrere. Man bør dog være opmærksom på, at der er mange interaktioner mellem Fluconazol og andre lægemidler som fx warfarin, ciclosporin og statiner. Fluconazol frarådes desuden ved behandling af gravide.
 

Resultatet af antimykotisk behandling skal altid vurderes efter endt behandling. Enkelte mere sjældne Candida-arter kan være resistente over for Fluconazol. I de tilfælde bør man konsultere patientens læge for eventuel alternativ ordination eller viderehenvisning. 

 

Øvrige behandlingstips

 

Husk at behandle protesen
Protesestomatitis er ofte candidainficeret. Ud over at behandle slimhinden med antimykotika er det vigtigt også at behandle protesen, fx ved at lade den ligge i en klorhexidinopløsning 2 x 15 minutter/dag i mindst fire uger. Alternativt kan man smøre Nystatin på protesebasis 2 x/dag i fire uger. En optimering af protesehygiejnen er som regel også påkrævet, ikke mindst for at forebygge recidiv. Det kan også være nødvendigt at justere på protesen, fx ved at øge bidhøjden i tilfælde med cheilitis angularis.

Skyl munden
Som profylaktisk behandling, især ved mundtørhed, kan patienten skylle munden med danskvand. Da danskvand er basisk, mindskes risikoen for oral candidose, eftersom svampen foretrækker surt miljø. En meget hyppigt forekommende årsag til oral candidose er anvendelse af inhalationssteroider ved astma. Disse patienter bør skylle munden omhyggeligt efter hver inhalation.

 

Kilder

 

 

 

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE