ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Patienter i antitrombotika behandling:

Det skal du være opmærksom på

Flere og flere ældre patienter er i behandling med antitrombotisk medicin, og i de senere år er en række nye antitrombotiske præparater kommet i anvendelse. Her får du et overblik over, hvordan du håndterer kirurgisk behandling af patienter, der er i antitrombotisk behandling.

Tekst: Bearbejdet af: Tandlæge, dr. odont. Bjarne Klausen / Foto: Martin Stampe
Dato: 12.06.2017

Guiden er udarbejdet på baggrund af artiklen "Håndtering af orale antitrombotika i tandlægepraksis".

Hvilke præparater er der tale om?
Vitamin-K antagonister:
Marevan® (warfarin)
Marcoumar® (phenprocoumon)
Non-vitamin-K antagonister:
Pradaxa® (trombinhæmmer)
Xarelto®, Lixiania®, Eliquis® (faktor X-hæmmere)
Trombocythæmmere:
Magnyl® (acetylsalicylsyre)
Plavix® (clopidogrel)
Efient® (prasugrel)
Brilique® (ticagrelor)

Hvad skal INR-værdien være?
INR-værdien er kun relevant ved behandling med Marevan® og Marcoumar®.
Det terapeutiske niveau ligger ved de fleste indikationer på 2-3.
Ved mekaniske hjerteklapper dog på 2,5–3,5.

Hvor stor er risikoen for blødningskomplikationer?
Risikoen er generelt lav ved tandbehandling, og det gælder også mindre kirurgiske indgreb, som:
•    Kirurgisk parodontalbehandling af 1-6 tænder
•    Ekstraktion af 1-3 tænder
•    Kirurgisk fjernelse af retineret rod eller tand
•    Denudering af retineret tand
•    Kirurgisk endodonti på 1-2 tænder
•    Indsættelse af 1-3 implantater uden sinusløft eller anden form for knoglegenopbygning
•    Kirurgisk påsættelse af abutment
•    Biopsi eller fjernelse af mindre patologiske forandringer i mundslimhinden.

Risikoen kan dog være forøget i tilfælde af komorbiditet, fx:
•    Høj alder
•    Nedsat nyrefunktion
•    Gigtbehandling med NSAID
•    Antimykotisk behandling

Skal patientens medicinering reguleres inden tandbehandling?
Ved ikke-kirurgisk tandbehandling: Nej
Ved mindre kirurgiske indgreb (se ovenfor): Almindeligvis nej
Konsulter patientens læge, hvis:
•    Du påtænker større kirurgiske indgreb
•    INR-værdien ligger over det terapeutiske niveau (3-3,5)
•    Patienten behandles med mere end ét antitrombotisk præparat

Hvad kan tandlægen gøre for at forebygge blødningskomplikationer?
•    Skånsom kirurgisk teknik
•    Omhyggelig suturering
•    Anvendelse af lokalt hæmostatikum (Spongostan®, Surgicel®)
•    Skylle operationsfeltet med 5 % tranexamsyre efter suturering 
•    Ordinere mundskylning med tranexamsyre, 10 ml i 2 minutter 4x/dag i 3-5 dage. 

Læs artiklen her

Kilde: Kier-Swiatecka E, Jespersen J. Håndtering af orale antitrombotika i tandlægepraksis. Tandlægebladet 2016; 120: 884-888.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE