ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Dårlig ledelse koster på klinikkernes bundlinje

Tandlæger er generelt for dårligt klædt på til at lede, og det går ud over medarbejdernes produktivitet, viser undersøgelse.

Økonomi.
Undersøgelse dokumenterer, at det kan aflæses på produktiviteten, om medarbejderne trives. Illustration Rasmus Juul.
Tekst: Trine Ganer

Konflikter, højt sygefravær og stor udskiftning i personalet. Dårligt psykisk arbejdsmiljø stjæler ikke kun humøret og arbejdsglæden hos tandlæger og klinikpersonale. Det kan også aflæses direkte på produktiviteten, om medarbejderne trives. Det dokumenterer en undersøgelse foretaget af Akademikerne (tidligere AC) blandt 1.276 tandlæger.

Og selv om det ikke er overraskende, at glade medarbejdere er mere produktive, er det vigtigt at få understreget den sammenhæng. Det mener Jens Astrup Madsen, der er ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School) og underviser på Tandlægeforeningens Lederuddannelse.

45 %

af de ansatte tandlæger angiver, at de har en god eller en meget god leder.

 

32 %

af de ansatte oplever i høj eller meget høj grad at få ros for sin arbejdsindsat fra nærmeste leder.

42 %

af lederne selv føler sig i høj eller meget høj grad klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.
 

– Udskiftningen i personalet er mindre på klinikker, hvor folk trives. Jeg har hørt HR-folk sige, at udskiftning af en medarbejder koster, hvad der svarer til en halv til en hel årsløn. Der er tabt produktivitet, rekruttering, måske løn i en opsigelsesperiode etc., siger Jens Astrup Madsen, der også tilføjer, at sygefraværet er mindre på arbejdspladser, hvor det psykiske arbejdsmiljø er godt.

Brug mere krudt på ledelse
Han er ikke i tvivl om, at mange tandklinikker kunne få en bedre bundlinje, hvis ejerne valgte at sidde lidt færre timer ved stolen for til gengæld at bruge noget mere krudt på at lede klinikken og skabe de rigtige rammer for, at de ansatte trives og er produktive. Men det kræver fokus og prioritering.

– Jeg hører mange tandlæger sige, at de ikke har tid til ledelse. Men det giver jeg altså ikke meget for. Så skaf tid. Det er et spørgsmål om priori-tering, siger han.

Han har dog også erfaret, at lederrollen ikke falder helt naturligt for mange tandlæger.

– Der skal nogle helt andre sider frem i ens personlighed og ens faglighed, når man er leder for en klinik, end når man sidder ved stolen. Mange tandlæger synes, at det skift er svært, og er nok ikke så bevidste om, hvad det egentlig kræver, siger han.

Vant til at udstede ordrer
Hans undervisningskollega på Tandlægeforeningens Lederuddannelse, virksomhedskonsulent Peter Trudslev, genkender billedet. Han oplever, at tandlægebranchen er præget af et stort faghierarki.
– Når man samarbejder ved stolen, er der et klart hierarki. Tandlægen udsteder ordrer, og klinikassistenten imødekommer, for nu at sige det lidt firkantet. Sådan fungerer ledelse ikke. Her skal man have gang i inddragelse, åbenhed og dialog. Det synes mange er en svær omstilling, siger Peter Trudslev.
Ifølge ham gør mange tandlæger sig selv til virksomhedsejere uden at tænke over, hvad lederrollen egentlig kræver.
– Mange tandlæger kan lide at sidde ved stolen, og det med ledelse bliver en irriterende nebengesjæft, som der skal findes tid til, når der ikke er patienter. Med den indstilling bliver det svært, for ikke at sige umuligt at bedrive god ledelse, siger Peter Trudslev.

 

Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver, at

  • Den psykologiske kontrakt mellem ledere og medarbejdere skal være på plads.

  • Roller og prioriteringer skal være klare og kendte.

  • Der skal være overensstemmelse mellem krav til medarbejderne på den ene side og medarbejdernes evner personligt og fagligt på den anden side.

  • Der er løbende arbejdspladsvurderinger og trivselsmålinger.

  • Der er dialog og åben kommunikation, forventninger
    til hinanden bliver løbende afstemt.

  • Klinikkens visioner og værdier er klare og kendte.

Kilde: Peter Trudslev, virksomhedskonsulent og Jens Astrup Madsen, ekstern lektor, CBS.

Både han og Jens Astrup ser dog tegn på en lysere fremtid. De har begge oplevet et begyndende holdningsskifte blandt tandlægerne i de år, de har arbejdet med faggruppen.
– Jeg mærker en større erkendelse af, at det er nødvendigt at tage lederrollen på sig blandt klinikejere, nu end tidligere, siger Peter Trudslev.
Det sker ifølge ham i takt med, at der også blandt medarbejderne er større forventninger.
– Medarbejdere i dag stiller større krav til ledelsen og har mange flere forventninger end tidligere, siger han.

OM UNDERSØGELSEN
Akademikerne (tidligere AC) tog sidste år i en stor undersøgelse temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø blandt 28.000 akademikere i Danmark – heriblandt 1.276 tandlæger.
Man spurgte bl.a. til trivsel, ledelse og stress.
Se hele undersøgelsen vedr. tandlægers psykiske arbejdsmiljø på Tdlnet.dk.

 
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE