ANNONCE
ANNONCE

ATO og Frederiksberg Kommune lander aftale

Frederiksberg Kommune og Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) har landet en aftale, der afslutter en årelang konflikt om ordlyden i en række lønaftaler.

Foto: Shutterstock
Dato: 20.05.2019

Striden, som Tandlægebladet omtalte i november 2018, har bl.a. handlet om, hvorvidt et funktionstillæg skal ophøre, når funktionen ophører – som det fremgår af Frederiksbergs lønaftaler – eller med det individuelle opsigelsesvarsel, som ATO har ønsket. Organisationen, der har forhandlingsretten i kommunen, har derfor nægtet at skrive under på aftalerne, så flere af Tandlægeforeningens medlemmer ikke har kunnet få det løntillæg, de er blevet stillet i udsigt.

Konflikten var i efteråret gået så meget i hårdknude, at Tandlægeforeningens hovedbestyrelse havde givet grønt lys til at køre en sag om delt forhandlingsret, så foreningen kunne forhandle for sine egne medlemmer. Som et sidste forsøg indledte ATO og Frederiksberg en række dialogmøder med sparring fra Offentligt Ansatte Tandlægers Udvalg i Tandlægeforeningen (OATU). Dialogen viste sig at være så konstruktiv, at parterne i starten af april endelig kunne lande en aftale, som alle kunne acceptere. Alle gamle sager er nu underskrevet efter de aftalte retningslinjer i lokalaftalen, og formand for OATU, Susanne Egtoft Nielsen, er derfor lettet over, at striden nu kan bilægges:

– Det er positivt, at det er lykkedes at lave en lokalaftale for Frederiksberg, hvor der er indført en bagatelgrænse for, hvornår et funktionstillæg skal udløse opsigelsesvarsel, forklarer Susanne Egtoft Nielsen, der forventer, at alle uløste lønsager nu kan underskrives uden yderligere problemer.

Overtandlæge i Frederiksberg Kommune, Lotte Høier, og formand for ATO’s forhandlingsudvalg, Valdemar Hein, har ikke ønsket at udtale sig om aftalen til Tandlægebladet.

ANNONCE