ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
CRISPR-Cas:

Aktuelle og mulige anvendelser i odontologi

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 14.10.2021

”Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats” (CRISPR)-Cas systemet blev først opdaget og beskrevet som adaptiv immunitet i prokaryote organismer. CRISPR-Cas giver beskyttelse mod bakteriofager, plasmider og transposoner ved, at korte DNA-sekvenser, som tidligere inficerede, bliver inkorporeret i de prokaryote organismers genom. Bakteriofager genkendes og bliver ødelagt med nukleaser ved reinfektion.

Teknologien blev videreudviklet til et effektivt redskab til genredigering af eukaryote organismer. Og nu, kun få år efter opdagelsen, anvendes dette redskab i mange forskellige sammenhænge. Genterapi, regenerativ medicin, cancer, infektionssygdomme, diagnostik og vaccineudvikling er aktuelle medicinske områder. Alle biomedicinske discipliner har taget disse redskaber i brug. Der er dog stadig mange uløste opgaver, som kræver, at redskaberne bliver yderligere forbedret, og at de kan leveres på en sikker måde til de celler og væv, som CRISPR-Cas skal anvendes i.

Faktaboks 1

Læs også om CRISPR - En metode til anvendelse i næste generations genterapier: https://www.tandlaegebladet.dk/en-metode-til-anvendelse-i-naeste-generations-genterapier

Klinisk relevans:

Anvendelse af CRISPR-Cas-teknologi vil direkte og indirekte få stor betydning for fremtidens prækliniske og kliniske odontologi. CRISPR-Cas vil være redskaber i studier af sygdomme, give hurtigere og bedre diagnostik og indgå i udvikling af effektive medikamenter til behandling af sygdom. Eksempelvis er behandling af forskellige kræftformer og infektioner under udvikling.

Regeneration af væv og organer og fremstilling af nye biomaterialer vil også nyde godt af den nye teknologi. CRISPR-Cas-teknologi vil sammen med andre molekylærbiologiske indsigter og applikationer, der muliggør hurtig og præcis helgenom-sekventering, gøre præcisionsmedicin til en realitet om få år.