ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Aben er landet hos tandlægerne

Regeringen har afvist at dække hullet på 300 mio. kr. og i stedet sendt aben videre til tandlægerne: Gør markant flere patienter grønne, lyder diktatet i et nyt notatudkast fra Sundhedsstyrelsen. Flere grønne patienter løser ikke problemet, mener Tandlægeforeningen.

Tekst: Trine Ganer / Illustration: Rasmus Meisler

Den 6. juni landede en tung abe på landets privatpraktiserende tandlægers bord. Det skete lidt i ti om aftenen, da Danske Regioner kunne meddele, at man havde indgået aftale med regeringen om økonomien i sundhedsvæsenet for 2018.

Bent Hansen havde bedt regeringen om 300 mio. kr. ekstra til tandplejen, så den årlige rammeoverskridelse kunne elimineres. Det fik han ikke. I stedet blev han enig med regeringen om, at ”der er behov for at intensivere dialogen med Tandlægeforeningen med henblik på, at udgifterne hurtigst muligt tilpasses den samlede økonomiske ramme”, som der står i aftalen. Det er, ifølge en analyse på Altinget.dk, økonomiaftalesprog og betyder, at tandlægerne skal bankes på plads.

Flere grønne patienter

Det første våben, som regeringen og regionerne trækker i den kamp, bliver med stor sandsynlighed et krav til tandlægerne om at levere markant flere grønne patienter. Sundhedsstyrelsen har i et notat fra den 10. maj undersøgt muligheden for at opstille måltal for fordelingen af patienter i de tre kategorier. Styrelsen understreger, at tallene er foreløbige skøn, og at det vil kræve yderligere analyser at kvalificere dem.  

Sådan vil Sundhedsstyrelsen sikre 50 % grønne patienter

Tallene kan dog give et fingerpeg om, hvor man vil hen. Hvor ca. 20 % af patienterne i privat praksis i dag er i grøn kategori, foreslår styrelsen i notatet, at tandlægerne fremover pålægges at gøre 45-50 % af patienterne grønne. Det mener Sundhedsstyrelsen er realistisk, hvis man bl.a. ændrer bindingen, der gør, at omlavninger skal føre til gul kategorisering. Samtidig afventer man stadig, at den revidering af den kliniske retningslinje i 2016, som ekspliciterede, at gingivitispatienter godt kunne komme i grøn kategori, er fuldt implementeret.

Flere grønne løser ikke problemerne

I Tandlægeforeningen tror man ikke, at flere grønne patienter er løsningen. Formand for klinikejerne Torben Schønwaldt stiller sig yderst tvivlende overfor, om det vil komme rammeoverskridelsen til livs.

– Flere grønne patienter løser ikke i sig selv problemerne med rammeoverskridelsen. Det bliver patienterne ikke mindre syge af. Vi behandler den sygdom, der er, siger klinikejerformanden. 

Det er helt afgørende, at de patienter, vi registrerer som grønne, reelt er grønne

torben schønwaldt, formand for klinikejerne, tandlægeforeningen

Og han advarer på det kraftigste imod, hvis det, der lægges op til, er, at syge patienter skal gøres grønne for at spare penge.

– Det er helt afgørende, at de patienter, vi registrerer som grønne, reelt er grønne. Ellers bliver der en regning at betale på et senere tidspunkt for både patienterne og regionerne, siger han.

Økonomi matcher ikke retningslinjer

Han er i det hele taget ærgerlig over mistænkeliggørelsen af tandlægerne fra regionernes og ministeriets side. For det virkelige problem er ifølge Torben Schønwaldt, at økonomien ikke matcher med de faglige retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udstukket.

– Vi gør jo bare, hvad vi bliver bedt om. Vi følger de kliniske retningslinjer, og så får vi skyld for, at rammen er overskredet. Det hører ingen steder hjemme. Man har indført nogle retningslinjer, som ikke har ført til den besparelse, man havde håbet. Og nu forsøger man så at flytte aben over til os og beskylder os for mere eller mindre direkte at fifle, uden at man har nogen dokumentation.

Regningen til patienterne

Efter at regeringen nu har lukket kassen i, ser Torben Schønwaldt ikke andre muligheder, end at regningen må sendes videre til patienterne.

– Jeg kan desværre ikke se andre muligheder i den nuværende situation. Desværre. For vi mener, at brugerbetalingen allerede i dag er for høj, fastslår han.

– Vi kommer ikke til at indgå en overenskomst, der forringer tandlægernes vilkår, og som forhindrer tandlægerne i at arbejde ud fra de faglige retningslinjer, siger klinikejerformanden.

 

FORDELING AF PATIENTER

2016

Måltal

16 % 45-50 %
77 % 43-48 %
7 % 7 %

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kommentarer

2 Kommentarer

Det virker lidt som de farcetilstande vi så i Sovjettiden ovre østpå.
Jeg er meget enig med vores formand for KEU, vi hverken kan, skal eller vil indgå i en overenskomst, der forringer vores vilkår, eller som forhindrer os i at lave vores arbejde ud fra vores faglighed og patienternes behov. Man kan frygte, at vi er ved at bombe tandplejen tilbage til før profylaksens tid. Og det er rigtig ærgerligt, når tandplejen måske er det fineste eksempel i sundhedsektoren på, at en forebyggende indsats igennem mange år virkelig har båret frugt.
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE