ANNONCE
Annonce
Folketingsvalg:

8 skarpe til Mette Abildgaard, Konservative

Valget er lige rundt om hjørnet. Hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs Konservatives bud her.

Foto: metteabildgaard.dk
Dato: 07.05.2019

1) Hvordan vil I sikre, at der fortsat er tandlægedækning i yderområder?

Det handler først og fremmest om at sikre, at vi får uddannet tandlæger nok – og at vi får gjort det attraktivt at bosætte sig i et yderområde.  Her er der ikke kun tale om et initiativ, der skal igangsættes.

I forhold til tandlægerne mener vi, at det er centralt, at alle danskere selvfølgelig har adgang til en tandlæge, hvis de ønsker det. Det kræver, at der er tandlæger nok.  

 

2)     Skal der åbnes op for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

For os er det ikke afgørende, hvem der ejer tandlægeklinikken. Det vigtigste er, at tandlægeydelsen er af så høj kvalitet som overhovedet mulig. I øjeblikket er ejerskabet reguleret af tandlægeoverenskomsten – og det mener jeg forsat, skal være et emne, som hører til i overenskomst regi.

 

3)     Vil I arbejde for, at der bliver tilføjet flere penge til voksentandplejen?

Det er ikke vores politik. Vi vil gerne sikre, at alle har råd til at gå til tandlæge – men vi har ikke et forslag om at øge tilskuddet til voksentandpleje.

Derimod vil vi gerne være med til at drøfte, hvordan vi får brugt de eksisterende midler bedre, end vi gør i dag, så vi får hjulpet de mest udsatte bedst muligt.

 

4) Skal unge op til 24 år tilbydes gratis tandpleje mod 18 år i dag?

Nej, det mener vi ikke. Man er myndig, når man bliver 18 år. Det betyder også, at man skal tage et ansvar for sig selv. Og forslaget åbner for, at alle skal have gratis tandpleje. For hvorfor skal en 24-årig blive stillet bedre end en 25-årig?

Hvis vi gjorde tandplejen gratis for alle, så ville det årligt koste 11,2 milliarder kroner, ifølge Skatteministeriet. Det svarer til lønudgifterne for over 30.000 nyuddannede sygeplejersker.

Når det er sagt, så vil vi gerne være med til – inden for de eksisterende rammer – at gøre det billigere for de unge, som har svært ved at betale for tandplejen.

 

5) Hvordan vil I komme den store sociale ulighed indenfor tandsundhed til livs?

Det vil vi gøre ved at se på, om vi kan indrette ordningen smartere, end vi har i dag.

Der eksisterer allerede i dag en del tilbud til de, som er i en situation, hvor det er vanskeligt at gå til tandlægen. Omsorgs- og specialtandplejen er gode eksempler på dette.

 

6) Skal det være billigere at gå til tandlæge – og hvordan?

Vi vil gerne gøre det billigere at gå til tandlæge, men det skal ske igennem øget konkurrence. Det skal ikke gøres gratis for alle. For man bærer selv et ansvar – og det vil koste 11,2 milliarder kroner årligt.

 

7) Ift. arbejdet med den nye model for voksentandplejen: Vil I fortsat prioritere det arbejde, hvis I kommer i regering?

Ja, det vil vi. For os er det vigtigt at sikre, at vi får taget hånd om de mest udsatte i tandplejen.

 

8) Vil I stadig lægge vægt på, at priserne og tilskud til ydelser til voksentandplejen baseres på en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og det offentlige?

Ja. Det mener vi, forsat er den rette vej at gå. 

 

Mette Abildgaard har sendt sine svar skriftligt gennem sin rådgiver.

Kommentarer

Emner

ANNONCE