ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

7 ting du bør vide om e-cigaretter

E-cigaretter er populære, og mange opfatter dem som en uskadelig variant af cigaretten. Men det er de langtfra, siger forskningsoverlæge Charlotta Pisinger ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, som har lavet en systematisk gennemgang af litteraturen om helbredseffekter af e-cigaretter. Her får du hendes 7 bud på vigtig viden om e-cigaretter.

1. Hvor mange ryger?  

I 2013 angav 5 % af danskerne over 15 år, at de brugte e-cigaretter. Det svarer til ca. 200.000 danskere – heraf ca. 50.000 dagligt. Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder, der anvender e-cigaretter, men der er flest brugere mellem 30-59 år og blandt kortuddannede. 70 % af dem, der anvender e-cigaretter, er også tobaksrygere.

2. E-cigaretter og rygestop? 

Forskningsresultater tyder ikke på, at det er en god idé at bruge e-cigaretter til at kvitte smøgerne. Som omtalt i sidste nummer af Tandlægebladet viser en meta-undersøgelse, der inkluderer fire prospektive studier og et tværsnitsstudie, at e-cigaretter underminerer rygestop, og at rygerne havde 39 % lavere sandsynlighed for rygestop, hvis de brugte e-cigaretter. Samtidig er der flere undersøgelser, der tyder på, at e-cigaretter kan være ”gateway” til egentlig rygning.

Ny lov: E-cigaretter får plads på butikshylderne

E-dampning har været et totalt ureguleret område med en masse illegale produkter, hvor indhold og koncentrationer var stærkt svingende. Men det ændrer sig fra 7. juni, hvor en ny lov træder i kraft.

Loven betyder, at e-cigaretter rykker ud af mørket i de små kælderbutikker og ind i myndighedernes fulde belysning på hylderne i dagligvarebutikkerne. Samtidig betyder loven også, at det bliver forbudt for børn og unge under 18 år at købe e-cigaretter, og det bliver forbudt at dampe i kollektive transportmidler, børnehaver og på skoler.

3. Passiv rygning  

Det er stadig usikkert, hvordan dampe og partikler påvirker helbredet hos børn og voksne, der bliver udsat for passiv rygning af e-cigaretter. Men man ved, at dem, der står ved siden af, optager lige så meget nikotin i kroppen, som hvis man er udsat for tobaksrøg.

4. Er de harmløse?

Forskning viser, at der er mange skadelige og kræftfremkaldende stoffer i e-cigaretter, og at der er en tilsvarende, men dog mindre, effekt på lungerne end ved tobaksrøg. Der er også genforsøg, der viser, at dampene påvirker celler til den samme genekspression som ved tobaksrøg, og det er en genekspression, der er associeret med cancer (se også ”E-cigaretter gav celleskader” på side 500). De fleste rapporterede bivirkninger fra e-cigaretter har været irritation i mund og svælg samt åndedrætsorganerne. To kasuistikker har vist tilfælde af lichen planus og lingua villosa nigra, og i begge blev der observeret en tidsmæssig sammenhæng og reversabilitet, men kasuistikkerne kan ikke påvise en årsagssammenhæng, men de er hypotesegenererende.

Knap 80 % af damperne fortsætter med deres tobaksforbrug, og de har dermed et dobbeltforbrug, og det giver en endnu større sundhedsrisiko. Man kan derfor ikke kalde e-cigaretter harmløse, og samtidig kan man heller ikke udelukke, at sundhedsrisikoen kan være en anden end den, man har undersøgt. Forskningen har fokuseret på at sammenligne e-cigaretter med rigtige cigaretter, og dermed også stoffer, som man kender fra dem. Men måske sundhedsrisikoen er at finde i de stoffer, der kun findes i e-cigaretterne, fx propylenglycol eller smagsstofferne? Og man ved heller ikke, om de forskellige stoffer kan skabe en synergi, som kan øge sundhedsrisikoen. Så det helt store problem, når man skal vurdere helbredseffekterne ved e-cigaretter, er manglen på langtidsstudier.

Det er stoffer som minder om stofferne i den frostvæske, som man putter på biler

Tidligere chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Jørgen Falk om de stoffer man kan finde i e-væske.

Kilde: Videnskab.dk

5. Big business

E-cigaretter er big business og har fået de store tobaksgiganter til at vejre morgenluft. I de senere år har giganterne lanceret egne e-cigaretter med massive markedsføringsbudgetter i ryggen, og de har atter fået adgang til reklamefladerne, og salget er eksploderet. Kritikerne vil sige, at e-cigaretter har medført en normalisering af rygning i samfundet.

Økonomer spår, at e-cigaretter vil overhale brugen af cigaretter om tre årtier.

6. Farvet forskning

En stor del af forskningen er præget af økonomiske interesser og kan derfor ikke betegnes som objektiv. Af de studier, der blev gennemgået i oversigtsartiklen ”A systematic review of health effects of electronic cigarettes”, havde en tredjedel en interessekonflikt. De var fx sponseret af producenter af e-cigaretter og/eller tobak.

7. Ryg ikke her!

E-cigaretter er ikke omfattet af loven om røgfrie miljøer. Det er derfor op til den enkelte klinikejer, om der må dampes på klinikken, mens der er et forbud mod at dampe steder, hvor børn og unge under 18 år opholder sig. Når det kommer til offentlige arbejdspladser som fx universiteter, er det op til arbejdsgiveren at formulere en individuel politik for stedet.

 

 

Kilder: Charlotta Pisinger, Sundhedsstyrelsen,
Kræftens Bekæmpelse og Videnskab.dk.

Artikler:

Pisinger C, Døssing M. A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Preventive Medicine 2014;69:248-60.

Bartram A, Jones N, Endersby S. Lichenoid eruption associated with use of an e-cigarette. Br J Oral Maxillofac Surg 2016;54:475.

Farinha H, Martins V. Lingua villosa nigra associated with the use of electronic cigarette. Acta Med Port 2015;28:393.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE