ANNONCE
Annonce

5 ting du skal vide om udkast til ny særlov

Få overblik over de fem ting, du skal vide om udkastet til den særlov, står til at afløse Tandlægeoverenskomsten 1. juni.

Tekst: Freelancejournalist Anders Klebak
Artiklen er skrevet, mens loven var i høring. Gå på Tdlnet.dk for at læse mere om det endelige lovforslag, som det blev fremsat d. 9. maj 2018.
 

1

Tandlægerne skal betale manglende patienttilskud
Tandlægerne skal betale for overskridelse af tilskudsrammen på små 1,4 mia. kr. Det kommer i praksis til at ske ved, at tilskuddene allerede på forhånd reduceres, og honorarerne bliver ikke tilsvarende forhøjet. Bruges der stadig flere penge, end der er afsat til patienttilskud, skal tandlægerne tilbagebetale til regionerne.

 

2

Økonomisk straf ved at framelde sig
Alle ydernumre betragtes i udgangspunktet som tilsluttet den nye ordning. Hvis man vil ud af ordningen, skal man aktivt framelde sig. Der er tre måneders opsigelsesvarsel. Man kan altså tidligst være ude af ordningen 1. september. I lovforslaget står, at tandlæger, som framelder sig ordningen, skal tilbagebetale patienttilskud fra perioden, hvor de har været medlem. Og man må ikke opkræve dette beløb fra patienterne. Tandlægeforeningen har gjort indsigelse mod dette.

 

3

Tvivl om højestegrænse-regler
Regionerne skal fortsat holde øje med, om tandlægerne holder sig indenfor 25 % afvigelse på tilskudsydelser. I overenskomsten blev der taget hensyn til faglige begrundelser, fx patienters alder, økonomisk baggrund osv., som forklaring på overskridelser. I det nye lovforslag er det uklart, om grænserne udelukkende bliver et økonomisk redskab (se nyhed på s. 262).

 

4

Ejerskabsregler stort set uændrede
Der lægges øjensynligt ikke i første omgang op til nævneværdige ændringer i ejerskabsbestemmelserne i forhold til reglerne i den opsagte overenskomst. Dog vil det nu blive regionsrådene, der skal tage stilling til, om en tandlæge må eje mere end to klinikker.

 

5

Ministeriet ønsker klagesamarbejde
Sundhedsministeriet vil gerne fastholde den nuværende patientklageordning. Men Tandlægeforeningen står fast på, at et samarbejde kræver, at tandlægerne slipper for at dække de manglende tilskudskroner. Hvis parterne ikke bliver enige, vil tandpatienter derfor fremover formentlig skulle klage via det almene patientklagesystem.

 

Det endelige forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven er sat på dagsordenen til 1. behandling i Folketinget d. 9. maj 2018. Følg med på Tdlnet.dk.

 

Kommentarer

7 Kommentarer

Selvfølgelig skal vi ikke deltage i klagesagsbehandling.
At tvinge os til 3 måneders opsigelsesvarsel, hvor vi som medlemmer har dårligere vilkår, idet vi skal tilbagebetale modtaget sygesikringshonorar i perioden, kan umuligt være juridisk bindende. Jeg synes, at vi skal have afprøvet dette ved retten....
Helt enig
Jeg ville efter at have opsagt overenskomsten fra den 1. dag afstå fra at bruge regionens ydelser og tilskud. Egne ydelser med fri pris og ingen idiotiske låsninger - runde beløb, den mindste mønt på min klinik bliver en 5-krone. Regionen skal ikke eje mig i 3 måneder, OG bagefter have deres håndøre refunderet!!!!!
os som ikke ønsker at være med i dette cirkus mere, kan vi slå os sammen som " sammenslutningen for lege artis tandlægerne" og på den måde støtte og hjælpe hinanden til at udføre e evidens baseret tandpleje under rimelige økonomiske rammer?
Jeg opfatter mig selv som samvittighedsfuld og pligtopfyldende i forhold til de nationale kliniske retningslinjer og gør mig umage for ikke at ligge under i kontrolstatistikken. Men vigtigst af alt at være en omhyggelig og samvittighedsfuld tandlæge for mine patienter. Jeg føler mig trådt på og behandlet som kriminel i forhold til den nye særlov. Jeg mener jeg gør patienterne en bjørne tjeneste hvis jeg ikke framelder mig ordningen da den legetimerer en forringelse af tandplejen, som ingen af os kan leve med. Samtidig kan jeg ikke forstå, at det kan være lovligt at kræve tilskuddet tilbage betalt ,når jeg reelt ikke har nogen anden mulighed . Det er jo nærmest en bøde, vi som melder os ud bliver dømt til at betale. For mit vedkommende ca 3x50.000 = 150.000 kr som jeg ingen mulighed har for at få dækket. Desuden er det en svinestreg at gennemtrumfe særloven med så kort varsel. Jeg har talt med region Syddanmark. De river sig i håret. De aner ikke hvordan de skal håndtere den kæmpe arbejdsbyrde det bliver, manuelt at kræve tilskuddene tilbage. De ved heller ikke om det overhovedet kan lade sig gøre.Det virker helt grotesk at sætte så meget over styr uden at vide hvordan det skal håndteres rent praktisk. Jeg talte med flere personer i sundhedsstyrelsen og styrelsen for patientsikkerhed idag. De var mere eller mindre blanke på det der med særloven for tandlægerne???????? Er der overhovedet nogen bortset fra TF som har styr på hvad det sker.
Artiklen er præciseret d.d. med følgende info: Særloven (Lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven) er indtil videre blot i høring. Det endelige lovforslag er sat på dagsordenen til 1. behandling i Folketinget d. 9. maj 2018. Trine Ganer, adm. redaktør, Tandlægebladet
ANNONCE