ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

4 ud af 5 anbefalinger er dumpet

I 2016 udkom Sundhedsstyrelsen med fem anbefalinger til at modernisere omsorgstandplejen. Men kun én af anbefalingerne er blevet fulgt. Det vurderer leder af voksentandplejen i Aalborg Kommune, Maiken Bagger, og Børge Hede, tidligere overtandlæge fra omsorgstandplejen i Københavns Kommune og adjungeret lektor på Odontologisk Institut på KU.

1. Visitation

Kommunerne skal informere om omsorgstandplejen, oplyse samarbejdspartnere om, hvordan de visiterer, samt bruge nedskrevne kriterier for, hvem der skal visiteres. Løbende evaluere praksis.

Når der ifølge Danmarks Statistik på landsplan kun er ca. 26.000 borgere, der er visiteret til omsorgstandplejen, mens estimatet af gruppen af borgere, der bør være i omsorgstandplejen, ligger på 52.000-63.000, er anbefalingen ikke fulgt.
 

2. Forebyggelse

Plejepersonale i pleje-­ og ældreboliger skal styrke indsatsen med daglig hjælp til mundpleje, bl.a. ved at lave individuelle mundplejeplaner. Det skal ske i samarbejde med fagpersonalet i kommunernes omsorgstandpleje.

Tand­- og mundpleje bliver en integreret del af kommunens tilsyn med plejehjem.

Ifølge Tandlægebladets kilder har mange kommuner efterhånden oprettet individuelle mundplejeplaner for borgere i omsorgstandplejen.
 

3. Behandling

Kommunerne skal lokalt udarbejde vejledning til mobil tandpleje. Vederlagsfri transport skal indskrives i Sundhedsloven.

Der skal indgås aftale om generel anæstesi i omsorgstandplejen mellem region og kommune.

Der er endnu ikke skrevet vederlagsfri transport med ledsager ind i Sundhedsloven. Anbefalingen er dermed ikke fulgt.
 

4. Sammenlægning

Omsorgs- og specialtandpleje skal sammenlægges til et tandplejetilbud.

Omsorgs- og specialtandplejen er stadig to separate tilbud. Anbefalingen er ikke fulgt.

Denne anbefaling er dog den eneste, Sundhedsministeriet har afholdt møde om.
 

5. Registrering

Der skal indføres fire sundhedsindikatorer i omsorgstandplejen, og det skal være obligatorisk for alle kommuner at registrere indikatorerne til SCOR.

Der er endnu ikke oprettet et system, der kan samle data, så indikatorerne kan registreres i SCOR.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE