ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Udflytningsaftale:

30 nye studiepladser på vej

Der bliver afsat midler til at øge optaget på de to tandlægeuddannelser med 30 nye studerende. Samtidig bliver planerne om en tredje uddannelse i Hjørring droppet. "Fornuften har sejret," lyder det fra Tandlægeforeningens formand.

Dato: 23.03.2022

Der bliver afsat 165 mio. kroner til at øge optaget på de to tandlægeuddannelser med 30 studerende årligt. Det fremgår af den såkaldt politiske udmøntningsaftale, der blev indgået tirsdag af regeringen og en række partier.

I alt 125 mio. kroner er afsat til øget optag, mens 40 mio. kr. er reserveret til at understøtte "større regional forankring af tandlægeuddannelsen i forlængelse af udviklingsarbejdet."

Samtidig er regeringens planer om en tredje tandlægeuddannelse i Hjørring blevet droppet. 

Beslutningen kommer efter et intenst forløb, hvor Tandlægeforeningen har været i tæt dialog med regeringen og partierne bag den oprindelige uddannelsesaftale.

Det vakte derfor stor jubel i Tandlægeforeningen, da aftalen tidligt tirsdag morgen var en realitet, og formand Susanne Kleist understreger, at "fornuften har sejret": 

– Vi er utrolig glade for, at der er blevet lyttet til os. Jeg vil gerne i den forbindelse kvittere for den gode dialog, vi har haft med Venstre og Det Konservative Folkeparti. Danmark har brug for flere tandlæger, og vi har allerede to stærke fagmiljøer i København og Aarhus, som både hurtigere og billigere ville kunne bidrage til at løse den akutte samfundsudfordring, vi står over for, fastslår Susanne Kleist.

Svært at tiltrække undervisere og forskere
Ifølge Susanne Kleist ville en ny tandlægeuddannelse i Hjørring have vanskeligt ved at tiltrække nok kvalificerede undervisere og forskere, ligesom skolen ikke ville have det patientgrundlag, det kræves, hvis man skal sikre en uddannelse på et højt fagligt niveau. Og da etableringen af uddannelsen samtidig ville have lange udsigter, ville det heller ikke løse den aktuelle tandlægemangel, der allerede i dag giver lange ventetider og længere transport til tandlægen.

– Vi forventer, at behovet for forebyggelse og behandling vil stige i fremtiden. Både på grund af et større antal ældre, der bevarer egne tænder og kræver mere tandpleje, og fordi de 18-21-årige fremover får tilbudt gratis tandpleje. Patienternes øgede behandlingsbehov og den større kompleksitet øger behovet for tandlægers kompetencer, og det er derfor vigtigt, at det netop er tandlæger, der uddannes flere af, siger Susanne Kleist.

Styrke regionalisering
Tandlægeforeningen har derfor i flere år advaret politikerne om, at der ikke blev uddannet nok tandlæger. Foreningen har anbefalet, at man optog flere tandlægestuderende og tilførte de nødvendige ressourcer for at opretholde kvaliteten og fagligheden på uddannelsen.

Udover flere tandlægestuderende vil regeringen igangsætte et udviklingsarbejde for at styrke regionaliseringen af tandlægeuddannelsen. Et udviklingsarbejde som Tandlægeforeningen gerne bidrager til:

– Vi stiller gerne vores viden, erfaringer og analyser til rådighed for regeringen med henblik på at gøre uddannelsen mere regional, siger Susanne Kleist.

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE