ANNONCE
Annonce

10 kliniske tips til optimal lyshærdning

Læs, hvordan du sikrer en optimal lyshærdning med disse 10 kliniske tips.

De 10 tips er baseret på artiklen "Sådan sikrer du en optimal lyshærdning". Læs hele artiklen her

1.

Vælg din hærdelampe med omhu.

2.

Angivelser vedrørende “radiant exposure” giver bedre information end angivelser om “irradiance”. Oplysning om lysprofilen i relation til energien er også relevant.

3.

Vælg et udstyr, som giver en jævn lysprofil.

4.

Husk med jævne mellemrum at kontrollere lysintensiteten på lampen, og vær opmærksom på, at værdien kan påvirkes af en inhomogen lysstrøm.

5.

Når du hærder, skal spidsen være så tæt som muligt på overfladen og helst holdes i en ret vinkel.

6.

Brug den hærdetid, som kompositfabrikanten anbefaler for den pågældende lampe. Det er aldrig nogen god idé at hærde i kortere tid end den anbefalede. Derimod kan det være fornuftigt at forøge hærdetiden, hvis der er stor afstand mellem spids og overflade, hvis man skal hærde mørke eller opake materialer, eller hvis der er risiko for skyggevirkning.

7.

Undgå skyggevirkning.

8.

Sørg for, at lyslederspidsen er ren.

9.

Husk på, at en lampe med høj eller meget høj intensitet kan forårsage termiske vævsskader. Luftafkøling med luftblæser kan mindske risikoen.

10.

Husk øjenbeskyttelse, da det blå lys kan skade øjnene.

Kommentarer
ANNONCE