ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Unicystisk ameloblastom – Præsentation af et progressivt tilfælde

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 15.01.2020

BAGGRUND
Unicystiske ameloblastomer defineres som benigne odontogene tumorer.

Diagnosen stilles på baggrund af histologisk undersøgelse.

Behandlingen af de unicystiske ameloblastomer strækker sig fra marsupialization og enukleering til større resektion med eller uden knogleopbygning.

PATIENTTILFÆLDE
En 71-årig mand blev henvist til Kæbekirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, for diagnostik og behandling af hævelse i mandiblen.

Incisionsbiopsi blev foretaget for at fastslå diagnosen af den intraossøse proces.

Histologisk undersøgelse viste ukarakteristisk cyste på baggrund af sparsom vævsprøve.

Efter måneders drænbehandling blev forandringen enukleeret.

Fornyet histologisk undersøgelse af præparatet viste unicystisk ameloblastom af intraluminal og transmural type.

Patienten er set til 1 ½-års kontrol uden tegn på recidiv klinisk eller radiologisk samt subjektiv tilfredshed med den orale funktion.

Grundet øget recidivtendens planlægges det at følge patienten de næste 10 år.

KONKLUSION
Tilstrækkelig størrelse på biopsier er nødvendigt for korrekt diagnostik af forandringer i kæberne.

Endvidere bør det tilstræbes at tage biopsien i et område uden forventet inflammation.

Derudover bør patienterne opfordres til at overholde regelmæssig kontrol ved tandlægen for at sikre, at patologiske forandringer i kæberne identificeres i god tid for at mindske morbiditeten af behandlingen og mindske risikoen for recidiv. 

Klinisk relevans
Patienttilfælde med en progressiv sygdomstilstand i mandiblen, som illustrerer betydningen af regelmæssige tandeftersyn. Gennemgang af den aktuelle litteratur for behandlingen af unicystiske ameloblastomer. Hurtig og korrekt diagnostik, herunder korrekt biopsi for fastlæggelse af den præoperative diagnose, er afgørende for behandlingsresultatet af unicystiske ameloblastomer.