ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Svar til faglig kommentar: Det var ikke arbejdsbetinget erosion!

Faglig kommentar Dato: 27.06.2013

Forfatternes kommentar til:
Det var ikke arbejdsbetinget erosion!

Udokumenteret fravær af syredampe i arbejdsmiljøet!

Irene Dige, Hans Gjørup og Bente Nyvad, forfatterne

I ovennævnte respons fokuserer Arbejdsskadestyrelsen ensidigt på tilstedeværelsen af flussyre i arbejdsmiljøet. Det er patientens oplysning fra anamnesen. Styrelsen har ikke analyseret, om der forekom flussyre eller andre af patienten uoplyste/ukendte syreholdige remedier på arbejdspladsen, og i givet fald i hvilke koncentrationer. Til gengæld oplyses, at der findes udsugning og hyppig udskiftning af luften, hvilket
tyder på, at der findes uønskede substanser i indåndingsluften. Mht. til flussyren henleder vi opmærksomheden på, at den vævsskadelige effekt ifølge vores oplysninger er koncentrationsafhængig. Mens indtagelse af selv små mængder flussyre kan være livsfarlig, kan langvarig og gentagen indånding af dampene medføre skader på tandemaljen; jf. SIKKERHEDSDATABLA D FLUSSYRE 7-75 % – Fisher Scientific. Revideret 23/2 2012 (www.fishersci.se/msds/04536851.pdf). Denne oplysning harmonerer med observationer fra kliniske studier, der har vist, at personer, der arbejder med batterifremstilling og galvanisering, og som derfor eksponeres til syredampe fra svovlsyre, saltsyre og i mindre grad fosfor-, salpeter- og flussyre,
har øget risiko for erosion (1). Eftersom vi ikke ud fra de anamnestiske oplysninger kunne finde tegn på, at erosionerne havde baggrund i stort forbrug af sure læskedrikke/fødevarer eller refluksproblemer, fastholder vi derfor vores antagelse om,
at patientens tandforandringer er forenelige med kombineret erosion og abrasion forårsaget af arbejdsmiljøet.

Litteratur
Wiegand A, Attin T. Occupational dental erosion from exposure to acids:
a review. Occup Med 2007;57:169-76.

Hermed afsluttes debatten om kasuistikken: “Dige I, Gjørup H, Nyvad B. Erhvervsbetinget erosion? – Opfordring til indberetning af kasus.
Tandlægebladet 2012;116:358-61.