ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Sundhedsstyrelsen vil have en moderne omsorgstandpleje

Der skal være tidssvarende behandlingsløsninger og individuelle tandplejeplaner, mens tandbehandling med mobilt udstyr skal begrænses. Sundhedsstyrelsen er kommet med en række anbefalinger til en modernisering af omsorgstandplejen.

Køkkenbordtandpleje.
Sundhedsstyrelsen vil have omsorgstandplejen ind i det 21. århundrede og vil flytte behandlingerne fra borgernes eget hjem til tandklinikker.
Tekst: Gitte Almer NielsenBillede: Lizette Kabré

Omsorgstandplejen skal føres ind i det 21. århundrede. Slut med ”køkkenbordstandpleje” og ind med tidssvarende løsninger som implantater.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet rapporten ”Modernisering af omsorgstandplejen”, der rummer en lang række anbefalinger, der skal sikre en moderne omsorgstandpleje.

En af anbefalingerne er bl.a., at beboerne på ældre- og plejecentre skal have en individuel plan for, hvordan deres tænder skal plejes, og at omsorgstandplejen skal instruere plejepersonalet i, hvordan de kan hjælpe den enkelte beboer med at passe på tænderne. Samtidig skal brugerne af omsorgstandpleje have økonomisk og praktisk hjælp til transport til og fra omsorgstandplejens klinikker, så behandlingen i højere grad kan flyttes fra brugerens eget hjem til klinikker, hvor moderne krav til hjælpemidler, hygiejne og arbejdsmiljø er opfyldt.

Og så vil man have løst problemet med, at alt for få ældre bliver visiteret til omsorgstandplejen og dermed går glip af tandplejetilbud, de kan være berettiget til. Derfor bliver det anbefalet, at kommunerne styrker deres visitation til omsorgstandplejen ved fx at være mere opsøgende, og at øvrige dele af sundhedsvæsenet fremover også skal kunne henvise til den kommunale visitation til omsorgstandpleje.

Glæde i Tandlægeforeningen
I Tandlægeforeningen er Freddie Sloth-Lisbjerg tilfreds med anbefalingerne.

- Vi er utrolig glade for, at der nu er kommet nogle konkrete anbefalinger til, hvordan omsorgstandplejen kan komme til at fungere bedre. Det har vi i Tandlægeforeningen set frem til i årevis, og vi kan kun være tilfredse med, at alle vores anbefalinger er blevet hørt og taget med i de officielle anbefalinger.

Tandlægernes formand krydser nu fingre for, at rapporten ikke havner i en skuffe.

– Vi forventer, at kommunerne tager konklusionerne til sig og tilpasser omsorgstandplejen på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Tandlæge Maiken Bagger, der har været Tandlægeforeningens repræsentant i en arbejdsgruppe, som har bistået Sundhedsstyrelsen med rapporten, er også godt tilfreds med resultatet.

– Noget af det mest positive er, at vi har fået en række anbefalinger, som det vil være let for kommunerne at omsætte til konkret handling, siger Maiken Bagger, der glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen anbefaler ledsaget transport til omsorgstandplejen.

 

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE