ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
7 ting, du skal være opmærksom på:

Invasive behandlinger på patienter i behandling med biologisk medicin

Der har været en rivende udvikling inden for behandling med biologisk medicin i de seneste årtier, men vi har stadig en begrænset indsigt i, hvordan lægemidlerne og orale forhold påvirker hinanden. Få overblik over syv ting, du skal være opmærksom på, når du skal lave invasive behandlinger på patienter i behandling med biologisk medicin.

Biologisk medicin er alle former for lægemidler, der er fremstillet af et biologisk materiale fra enten mennesker, dyr eller planter.

Medicinen anvendes især til behandling af autoimmune, inflammatoriske gigt- og tarmsygdomme.

Der har været en rivende udvikling inden for behandling med biologisk medicin i de seneste årtier, men vi har stadig en begrænset indsigt i, hvordan lægemidlerne og orale forhold påvirker hinanden.

Få overblik over, hvad du bør være opmærksom på, når du skal lave invasive behandlinger på patienter i behandling med biologisk medicin.

1. 

Registrer i journalen, hvis din patient er i behandling med biologisk medicin, herunder indikation, type, behandlingsvarighed og evt. kombinationsbehandling.

2.

Hent information om bivirkninger til det aktuelle præparat på medicin.dk. Almindelige rapporterede bivirkninger er mukosale ulcera, stomatitis, glossitis, gingival blødning og mundtørhed.

3.

Ved invasive behandlinger, hvor der er risiko for infektion, komplikationer og kan være behov for antibiotisk behandling, skal du rådføre dig med patientens behandlende speciallæge med henblik på planlægning af indgrebet.

4.

Ved større kirurgiske indgreb og ved udbredte infektioner/infektionsrisiko, som kræver antibiotisk behandling kan en pausering af den biologiske medicin, især TNF-hæmmere, være påkrævet.

Det anbefales, at behandling med bl.a. TNF-hæmmere seponeres i fire til fem gange så lang tid som lægemidlets halveringstid.

For infliximab er det 4-6 uger, for etanercept to uger, og for adalimumab 6-8 uger. Den biologiske behandling kan genoptages postoperativt, hvis ikke der er infektion i området.

Justering/ pausering af den biologiske medicinering må udelukkende foregå efter aftale med den behandlende speciallæge.

5.

Vær opmærksom på, om patienten kan have atypiske og opportunistiske infektioner, herunder oral candidose. Kontakt altid den behandlende speciallæge, eller henvis, hvis du er i tvivl om de kliniske observationers mulige betydning.

6.

Vær opmærksom på øget risiko for opblussen af kroniske infektioner, hvorfor det er ekstra vigtigt at holde patienter i behandling med biologisk medicin fri for odontogene infektionsfoci.

7.

Patienter i behandling med biologisk medicin kan være i øget risiko for at udvikle medicin-relateret osteonekrose i kæberne efter oral kirurgi.

 

Kilder

Professor Anne Marie Lynge Pedersen og professor Simon Storgård Jensen, Tandlægeskolen i København.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE