ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Dansk endodontisk praksisbaseret forskningsnetværk: Etablering og baselineregistreringer

ABSTRACT

Originalartikel Dato: 07.02.2020

Introduktion og formål 
– Dansk endodontisk praksisbaseret forskningsnetværk er et samarbejde mellem Tandlægeskolen i Aarhus og tandlæger i almen praksis.

Hovedparten af alle rodbehandlinger foretages i privat praksis, mens den forskning, vi bygger vores viden på, hovedsagelig stammer fra specialklinikker.

Epidemiologisk forskning viser, at der er forskel på succesraten af endodontiske behandlinger, der foretages under kontrollerede forhold og forekomsten af apikal parodontitis i befolkningen.

Formålet med oprettelsen af netværket var systematisk at indsamle viden om de rodbehandlingsprocedurer, der anvendes i privat tandlægepraksis, og på sigt de resultater, der opnås.

Materiale og metoder 
– I baselineundersøgelsen blev information fra 17 tandlæger og 581 endodontiske behandlinger indsamlet. Behandlingerne blev foretaget i 2017-18.

De deltagende tandlæger anvendte og registrerede de procedurer og materialer, de normalt ville bruge. Data blev anonymiseret, systematiseret og behandlet på Tandlægeskolen i Aarhus.

Resultater
– Behandlingsprocedurerne og materialevalg følger i meget stor udstrækning de internationalt anbefalede retningslinjer. Adaptationen af nyere teknologi som maskinel instrumentering, brug af forstørrelse og direkte lys er høj blandt de deltagende tandlæger.

Konklusion
– De behandlinger, der er blevet udført i denne undersøgelse, følger i meget stor udstrækning internationalt anbefalede retningslinjer for endodontisk behandling.

Det vurderes, at der blandt danske tandlæger er basis for praksisbaseret