ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Clinical outcomes of ceramic restorations

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 19.02.2019

KLINISK UTVÄRDERING AV HELKERAMISKA PROTETISKA REKONSTRUKTIONER
Denna artikel presenterar information från aktuell klinisk forskning om hur keramer fungerar som protetiskt rekonstruktionsmaterial. Orsakerna till komplikationer och misslyckanden diskuteras. Artikeln rapporterar framförallt om kronor och broar, såväl tand- som implantatstödda.
Överlevnaden för keramiska konstruktioner är generellt god och jämförbar med metallkeramiska kronor och broar. Biologiska komplikationer är ovanliga. Orsakssambanden för dessa komplikationer är multifaktoriella och framförallt beroende av patienters livsstilsfaktorer, ex munhygien, snarare än av vilken typ av material som använts i den protetiska rekonstruktionen. Frakturer är den främsta tekniska komplikationen. Marginala frakturer är den vanligaste typen av fraktur för kronor, bland broar sker frakturerna framförallt i konnektorn.

This paper addresses the available recent clinical evidence for different treatment possibilities with ceramic materials. Furthermore, an analysis of the failures occurring and the reason for these is discussed. The paper focuses on single and multi-unit restorations (fixed dental prostheses, FDPs) supported on teeth or implants.
The survival of ceramic restorations is favourable and comparable with metal ceramic ones. Biological complications are rare. The cause-effect relationship is multifactorial and mostly influenced by host-related factors rather than by the type of restorative material. Fractures are the main technical complications. Margin fractures are the most common catastrofic complication for crowns, and connector fractures for FDPs.

Clinical relevance
A good understanding of factors affecting survival and complications of different materials and restorations is crucial for the general practitioner in order to be able to make sound choices when planning prosthetic rehabilitation.