ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Ankyloseret incisiv i infraposition behandlet med kirurgisk ekstrusion

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 15.01.2020

BAGGRUND
Eksartikulation og forsinket replantation medfører ofte ankylose af tanden pga. skader på parodontalligamentet.

Hos børn i vækst medfører dette ofte, at der opstår infraposition af tanden.

Denne tilstand kan behandles på flere måder afhængigt af graden af infraposition og patientens alder.

PATIENTTILFÆLDE 
En 10-årig pige eksartikulerede 1+, som blev replanteret på skadestuen efter ca. en time.

Tanden ankyloserede og var tre år efter traumet i ca. 2 mm infraposition.

Der blev foretaget kirurgisk ekstrusion med tang til normal position, og tanden blev fikseret med en elastisk ortodontisk buetråd i to uger.

Efter to år var der pga. fortsat vækst og ankylose igen ca. 2 mm infraposition, men infrapositionen ophørte spontant.

Som følge af løsning og rodresorption blev tanden erstattet med implantat i 23-årsalderen.

KONKLUSION
Kirurgisk ekstrusion af ankyloserede fortænder hos børn i vækst kan med fordel foretages ved ca. 2 mm infraposition og kan anbefales frem for ingen behandling eller koronektomi.

Som fiksation kan anvendes en elastisk ortodontisk buetråd i to uger efter den kirurgiske ekstrusion.

Ved fornyet vækstbetinget infraposition kan det være nødvendigt at gentage proceduren.

Formålet med den kirurgiske ekstrusion er at skabe acceptabel oral funktion og æstetik i vækstperioden samt at gøre den eventuelle senere implantatbehandling mindre kompleks.

Klinisk relevans
Ankyloserede fortænder på børn i vækst kan medføre infraposition, dårlig æstetik og lokalt hæmmet knoglevækst. Kirurgisk ekstrusion kan medføre forbedret æstetik og knoglebevarelse, hvorved senere implantatindsættelse kan blive mindre kompleks.